Š eller S, det är frågan …

Rätt snart får man problem när man använder korrekta utländska bokstäver för svenska sajter på internet, ungefär som när man skriver Škoda korrekt med S diakritiserat med hake, en så kallad háček. För sökmotorer är alltså bokstäverna S och Š två vitt skilda och här får man till sist avgöra vad som är viktigt, att anpassa sig efter svensk stavning med alla fördelar det ger om man vill ha en sajt sökbar på internet eller den mer korrekta tjeckiska varianten. Jag försöker att så konsekvent som möjligt använda båda … 😉

Škoda Auto, Škoda Superb och andra ställen där jag använder Skoda som namn, där skriver jag med Š. Däremot där man lite i mer allmänna ordalag använder Skoda så blir det utan hake. Hur du väljer att göra i t.ex. foruminlägg är upp till dig själv men vill du vara säker på att det stora flertalet får upp ditt inlägg vid en sökning så föreslår jag att du väljer den svenska stavningsvarianten utan hake över S.

Vill ni på ett svenskt tangentbord i Windows få fram Š eller š ser ni först till att NumLock är aktiverat, sedan håller ni ner Alt-tangenten samtidigt som ni på det numeriska tangentbordet trycker 0138 för Š samt 0154 för š innan ni släpper Alt-tangenten.

Följande text är tagen från Wikipedia:

Š (gemenform: š) är den latinska bokstaven S diakritiserat med en háček (hake). Bokstaven används i bland annat lakota, estniska, finska, karelska, vepsiska, samiska, bosniska, litauiska, kroatiska, slovenska, lettiska, tjeckiska, slovakiska, serbiska, makedonska, nordsotho och songhaispråk. Den uttalas i de flesta europeiska språk /ʃ/ (IPA). Den turkiska bokstaven Ş representerar samma ljud. Det slovakiska uttalet är dock /ʂ/. Dess kyrilliska motsvarighet är Ш.

Nu kan vi alltså allt om bokstaven Š … 🙂

evolution-860_201403241654