Škoda Auto, från 1890 till idag …

Škoda Auto, mer känt som enbart Skoda, är som de flesta vet en biltillverkare hemmahörande i Tjeckien och man blev år 2000 ett helägt dotterbolag till VAG / Volkswagen Group. Skoda är idag positionerat som instegsmärke bland övriga i VAG-koncernen som också består av bl.a. Seat, Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini (genom Audi) och Bugatti.
Man har under märket Škoda samt namnet man använde tidigare, Laurin & Klement, tillverkat bilar och lastbilar oavbrutet sedan 1905 vilket gör det till en av de älsta fordonstillverkana i världen med obruten historia tillsammans med Tatra, Daimler, Opel och Peugeot.

Laurin & Klement

Ursprunget som ligger till grund för det Škoda Auto vi känner idag går helt tillbaka till mitten av 1890-talet då den 24-åriga bokhandlaren Václav Klement startade en cykelreparationsverkstad och cykeltillverkning efter att inte ha fått hjälp med att laga sin tysktillverkade cykel då han inte kunde skriva till tillverkaren, Seidel und Naumann, på tyska. Företaget startades i staden Mladá Boleslav, man tillverkade cyklar under namnet Slavia, tillsammans med Václav Laurin som tidigare redan hade etablerat sig som cykeltillverkare i den närbelägna staden Turnov.

Werner Motocyclette
Werner Motocyclette

1898 köpte de två cykeltillverkarna en motorcykel tillsammans, en Werner Motocyclette, vilket egentligen var en cykel med hjälpmotor vilken drev på framhjulet. Efter ett antal mindre missöden och en utslagen framtand hos Laurin drog man slutsatsen att det borde gå att tillverka en betydligt mer säker men också driftsäkrare motorcykel och 1899 rullde den första egendesignade motorcykeln ut för egen maskin från Laurin & Klement och istället för påhängsmotor byggde designen på en maskin byggd runt själva motorn. Pressen utnämnde deras skapelse till den första riktiga motorcykeln och man var då 32 anställda i den lilla fabriken.

LoK-logo
Laurin & Klement, logotyp

Det ena gav det andra och redan 1905 tillverkades de första bilarna hos Laurin & Klement, den andra Tjeckoslovakiska tillverkaren Tatra hade dock tillverkat sin första bil 1897 men Laurin & Klement, också känt som L&K, var god tvåa i landet.

Efter 1:a världskriget började L&K producera lastbilar men redan 1924 hade man ekonomiska problem och efter en större brand i fabriken började man leta efter en partner för att kunna återuppta tillverkning i större skala igen.

Škoda Works

Škoda Works var en vapentillverkare i Tjeckoslovakien, man var också involverad i annan tillverkning och man hade många intressen vilket gjorde företaget till en av de största industrikoncernerna i Europa och man hade redan en viss biltillverkning tillsammans med det anrika Hispano-Suiza. Då Škoda Works sökte efter andra affärs- och tillverkningsmöjligheter utanför vapenbranschen köpte man 1925 upp ett något problemtyngt Laurin & Klement. Man investerade nya pengar i L&K och det mesta av den kommande fordonstillverkningen skedde därefter under namnet Škoda.

1930 ombildade man delar av Škoda Works och biltillverkningen samt dess försäljning skildes av i ett eget bolag med namnet ASAP (Akciová Společnost pro Automobilový Průmysl). ASAP förblev ett helägt dotterbolag till Škoda Works och man fortsatte att tillverka bilar under märket Škoda och det innefattade förutom själva tillverkningen i Mladá Boleslav även huvud- och servicehögkvarter i Prag. Man hade vid denna tid totalt i fabriken, som sträckte sig över mer än 200.000 kvm, 3750 arbetare och 500 tjänstemän anställda.

Efter den stora depressionen i Europa i början av 1930-talet introducerade Skoda en ny serie bilmodeller vilka helt skilde sig från sina föregångare med samma märke. Allt från chassi till utseende var nytt och man tillverkade sina första bilar med individuell fram- och bakvagn liknande den som Tatra introducerat något år tidigare. Lösningen togs fram av chefsingenjör Vladimír Matouš och var en nedbantad lösning liknande den från Tatra. Anledningen till den var att man behövde avlasta den mindre vridstyva ram som användes i bilarna och genom den individuella fram- och bakvagnen avlastades denna markant. Lösningen användes för första gången i Škoda 420 Standard 1933.

Skoda Popular
Skoda Popular

Den nya chassidesignen kom att bli standard i Škoda Popular (845-1089cc), Škoda Rapid (1165-1766cc), Škoda Favorit (1802-2091cc) samt Škoda Superb (2.5-4 liter). Med dessa modeller tog man den ledande rollen som biltillverkare i Tjeckoslovakien, man gick om Tatra och Praga redan 1936, och ökade sin inhemska marknadsandel från 14% 1933 till att ha hela 39%  under 1938.

2:a världskriget

Under det 2:a världskriget och den belägring av Tjeckoslovakien som det kom att innebära så införlivades hela Škoda Works under Reichswerke Herman Göring och produktionen för hela koncernen ställdes om för att stödja den tyska armén och dess byggande av tredje riket. Man producerade bland annat bilar, lastbilar, reservdelar och vapenkomponenter. Självklart blev den civila tillverkningen lidande och från att ha producerat 7052 personbilar 1939 så tillverkades 683 civila fordon 1944 varav endast 35 var personbilar. Under hela kriget bombade engelska och amerikanska bombplan alla Škoda Works fabriksanäggningar intensivt då de var väldigt viktiga för den tyska armén och vid en slutlig massiv bombräd den 25:e april 1945 raderade man nästan hela Škoda Works-koncernen från kartan och 1000 personer dog eller skadades allvarligt.

Redan i juni 1945, bara ett par månader efter att Mladá Boleslav-fabriken bombats hårt, hade man återskapat så pass mycket man behövde för att kunna återuppta tillverkningen, om än i väldigt begränsad omfattning, och den tidigare Škoda Popular låg till grund för den ”nya” 1101-serien man presenterade strax efter krigsslutet.

Precis som för i pricip alla större tillverkande Tjeckoslovakiska förtag kom ASAP att, i samband med krigsslutet, separeras från sin ägare Škoda Works. Istället kom man att tillhöra eller bli en del av den nya Tjeckoslovakiska planekonomin som infördes tillsammans med det nya kommunistiska styret.

Skoda 440 Spartak
Skoda 440 Spartak

Trots år med ofördelaktigt politiskt styre såväl som i mångt och mycket inkompetent politiskt tillsatt företagsledning och det faktum att man effektivt skilldes från all teknisk kompetens utanför de kommunistiskt styrda länderna så behöll Skoda ett gott rykte utanför det dåvarande östblocket helt in på 1960-talet med sina modeller Škoda 440 Spartak, Škoda 445 Octavia, Škoda Felicia samt Škoda 1000 MB.

Tyvärr utvecklades inte tekniken nämvärt i företagets produkter, eller inte alls egentligen, från mitten av 1960-talet och fram till slutet av 1980-talet och dessa bilar kom att framstå som väldigt uråldrigt konstruerade. Man hade därför svårt att sälja något större antal bilar i de flesta länder utanför den kommunisttyrda delen av världen, även om man då och då kunde se märket Skoda på västeuropeiska vägar, mer frekvent i Danmark och Storbrittanien. Däremot fortsatte man att hävda sig väl i internationella tävlingssammanhang och man vann t.ex. sin klass i RAC-rallyt 17 år i rad under 1970- och 1980-talet. Å andra sidan, man hade kanske inte mycket konkurrens av andra bilar i klassen för svansmotorer på 1289cc? 😉

Under 1987 presenterades den första lite modernare och väst-inspirerade modellen, Škoda Favorit. Den var hyffsat modern, den var kompakt med med någorlunda innerutrymmen och hade framhjulsdrift. Škoda Favorit var dessutom designad av Bertone och modellen, trots att den hade lite gammalmodig teknik, sålde förvånande bra i vissa länder utanför det forna östblocket, bl.a. i Danmark och Storbrittanien då priset var lågt.

Volkswagen

I samband med att kommunismen föll inom Europa så skulle de flesta företag åter privatiseras, så också Skoda som då ägdes av den Tjeckoslovakiska staten genom bolaget AZNP (Automobilové Závody Národní Podnik, Mladá Boleslav). Den Tjeckoslovakiska staten tittade därför efter en ny stark ägare och i december 1990 beslöt man sig för att välja Volkswagen Group som sin nya samarbetspartner och ett 30%:igt överlåtande av Skodas aktier i april 1991 var det första steget i detta samarbete. Volkswagens ägarandel ökade därefter till 60,3% i december 1994 och till 70% ett år senare. Under år 2000 flyttades resterande 30% av ägandet över från den Tjeckiska staten till Volkswagen Group.

Till följd av samarbetet med Volkswagen har Škoda Auto inte bara stärkt sin ekonomi, man har också skapat en modern design för sina modeller, man har fått tillgång till såväl modern teknik som teknisk kompetens, man har helt fått omvärdera sin syn på kvalitet och man har fått en företagsledning med en vision för framtiden! Mottagandet av Skoda i bl.a. västeuropa har också totalt förändrats sedan Volkswagen tog över ledningen av företaget och nya moderna attraktiva modeller med ett förhållandevis lågt pris presenterades på löpande band. Man genomförde också ett flertal stora annonskampanjer i Europa vilka togs emot väl och bättrade på försäljningssiffrorna. Idag tillhör Škoda Auto:s fabrik i Mladá Boleslav en av världens modernaste bilfabriker och som om inte det räcker så har Skoda också öppnat fabriker i bl.a. Sarajevo (Bosnien Herzegovina) samt i den indiska staden Aurangabad för att kunna täcka efterfrågan som numera uppgår till ca 1 miljon bilar per år för märket.

evolution-860_201403241654